Sony KLV-40U2520 käyttöopas

Sony KLV-40U2520

Oikealta löydätte Sony KLV-40U2520 käyttöoppaan. Teillä ollessa kysyttävää , olkaa hyvä ja ilmoittakaa meille asianne tämän sivun alalaidassa.

Tuotemerkki
Sony
Malli
KLV-40U2520
Tuote
Kieli
Englanti, Puola, Venäjä
Tiedoston tyyppi
PDF
Verkkosivusto
http://www.sony.com/
KLV-40U25xx
KLV-32U25xx
KLV-26U25xx
© 2007 Sony Corporation
LCD Colour TV
3-216-582-31(0)
K
GB
KLV-40/32/26U25xx
3-216-582-31(0)
RU
PL
Operating Instructions
Before operating the TV, please read the “Safety
information” section of this manual.
Retain this manual for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения
по безопасности” этого руководства.
Сохраняйте данное руководство для справок в будущем.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać
się z treścią rozdziału „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”
niniejszej instrukcji.
Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
For useful information about Sony products
Для получения полезной информации о продукции Сони
Szczegółowe informacje o produktach Sony
010COV.fm Page 1 Wednesday, April 18, 2007 3:43 PM

Onko teillä kysyttävää Sony KLV-40U2520 ?

Teillä ollessa kysyttävää "Sony KLV-40U2520"

Myynnissä

Liittyvät tuotteet: