Sony KDL-40W5820 käyttöopas

Sony KDL-40W5820

Oikealta löydätte Sony KDL-40W5820 käyttöoppaan. Teillä ollessa kysyttävää , olkaa hyvä ja ilmoittakaa meille asianne tämän sivun alalaidassa.

Tuotemerkki
Sony
Malli
KDL-40W5820
Tuote
Kieli
Englanti
Tiedoston tyyppi
PDF
Verkkosivusto
http://www.sony.com/
Printed in Spain
4-159-943-(1)
)RUXVHIXOLQIRUPDWLRQDERXW6RQ\SURGXFWV
,QVWUXFWLRQVDERXW³,QVWDOOLQJ:DOO0RXQW%UDFNHW´DUHLQFOXGHGZLWKLQ
WKLV79¶VLQVWUXFWLRQVPDQXDO
© 2009 Sony Corporation 4-159-943-(1)
/&''LJLWDO&RORXU79
2SHUDWLQJ,QVWUXFWLRQV
.'/9[[
.'/9[[
.'/9[[
.'/9[[
.'/9[[
.'/:[[
.'/:[[
.'/:[[
.'/:[[
.'/:[[


Onko teillä kysyttävää Sony KDL-40W5820 ?

Teillä ollessa kysyttävää "Sony KDL-40W5820"

Myynnissä