Sony KDL-40S2010 käyttöopas

Sony KDL-40S2010

Oikealta löydätte Sony KDL-40S2010 käyttöoppaan. Teillä ollessa kysyttävää , olkaa hyvä ja ilmoittakaa meille asianne tämän sivun alalaidassa.

Tuotemerkki
Sony
Malli
KDL-40S2010
Tuote
Kieli
Englanti, Saksa, Puola, Venäjä
Tiedoston tyyppi
PDF
Verkkosivusto
http://www.sony.com/
LCD Digital Colour TV
KDL-46S2000
KDL-40S2000
KDL-32S2000
KDL-32S2030
KDL-26S2020
KDL-46S2010
KDL-40S2010
KDL-32S2010
KDL-26S2000
KDL-26S2030
© 2006 Sony Corporation
LCD Digital Colour TV
2-670-908-43(1)
GB
RU
PL
K
KDL-46S2030
KDL-40S2030
KDL-32S2020
KDL-26S2010
Operating Instructions
Before operating the TV, please read the “Safety
information” section of this manual.
Retain this manual for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения
по безопасности” этого руководства.
Сохраняйте данное руководство для справок в будущем.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy
zapoznać się z treścią rozdziału „Informacje dotyczące
bezpieczeństwa” niniejszej instrukcji.
Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
For useful information about Sony products
Для получения полезной информации о продукции Сони
Szczegółowe informacje o produktach Sony
Printed in Spain
2-670-908-43(1)
K
KDL-46S2000
KDL-40S2000
KDL-32S2000
KDL-32S2030
KDL-26S2020
KDL-46S2010
KDL-40S2010
KDL-32S2010
KDL-26S2000
KDL-26S2030
KDL-46S2030
KDL-40S2030
KDL-32S2020
KDL-26S2010

Onko teillä kysyttävää Sony KDL-40S2010 ?

Teillä ollessa kysyttävää "Sony KDL-40S2010"

Myynnissä